supratimas

supratimas
supratimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sudėtingas mąstymo procesas, teisingai atspindintis esmę, prasmę ir santykius empirinių ir teorinių dalykų, apie kuriuos turima informacijos. Esminę reikšmę supratimui turi ankstesnė patirtis, kalba. Mąstant atliekami įvairūs veiksmai, lemiantys supratimą: 1) atskiro dalinio atvejo priskyrimas prie bendresnės sąvokos; 2) loginio pagrindo ieškojimas naujam dalykui suprasti; 3) priežasties ir pasekmės ryšių ieškojimas; 4) kilmės ir vystymosi aiškinimasis; 5) objektų panašumų nustatymas; 6) objekto struktūros principo radimas; 7) ekstrapoliacija – dalinio sprendimo perkėlimas į visuotinį, ir priešingai – vienos situacijos į kitą; 8) kitokia mąstomojo objekto interpretacija ir t. t. Mokymo procese mokomieji dalykai pirmiausia teikiami suvokimui, atspindinčiam jų visumos vaizdą sąmonėje veikiant pojūčiams. Suvokimo objektai tampa suprantami, jeigu mąstymas atrenka reikalingą patirtį (vaizdinius, sąvokas, žodžius) ir susieja ją su naujai teikiamu dalyku. Suvokimo procese dalyvauja mąstymas, bet mąstymas vyksta ir be tiesioginio suvokimo: vaizdiniais, sąvokomis, žodžiais. Todėl naujos sąvokos, nauji žodžiai turi būti suprantami. Supratimas paprastai, aiškiai išreiškiamas savais žodžiais. Plėtojant supratimą, reikia įsamoninimo ir įprasminimo. atitikmenys: angl. understanding vok. Verstehen rus. понимание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • supratimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas suvokti ir priimti informacijos esmę, prasmę (nebūtinai mokėti ją analizuoti). atitikmenys: angl. comprehension vok. Verständnis, n rus. понимание …   Sporto terminų žodynas

  • supratimas — supratìmas sm. (2) 1. R25 → suprasti 2: Valstiečių sąmoningumas, savų interesų supratimas stiprėjo rš. Kur Grėtė nesugebėjo, čia ji (motina) tvėrėsi darbo, kad nenukentėtų ūkis, gero šeimininko supratimu bei apsukrumu tvarkomas I.Simon. Jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supratimas — suprati̇̀mas dkt. Suprati̇̀mas svetimõs kalbõs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Verstehen — supratimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sudėtingas mąstymo procesas, teisingai atspindintis esmę, prasmę ir santykius empirinių ir teorinių dalykų, apie kuriuos turima informacijos. Esminę reikšmę supratimui turi ankstesnė patirtis,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • understanding — supratimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sudėtingas mąstymo procesas, teisingai atspindintis esmę, prasmę ir santykius empirinių ir teorinių dalykų, apie kuriuos turima informacijos. Esminę reikšmę supratimui turi ankstesnė patirtis,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • понимание — supratimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sudėtingas mąstymo procesas, teisingai atspindintis esmę, prasmę ir santykius empirinių ir teorinių dalykų, apie kuriuos turima informacijos. Esminę reikšmę supratimui turi ankstesnė patirtis,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Verständnis — supratimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas suvokti ir priimti informacijos esmę, prasmę (nebūtinai mokėti ją analizuoti). atitikmenys: angl. comprehension vok. Verständnis, n rus. понимание …   Sporto terminų žodynas

  • comprehension — supratimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas suvokti ir priimti informacijos esmę, prasmę (nebūtinai mokėti ją analizuoti). atitikmenys: angl. comprehension vok. Verständnis, n rus. понимание …   Sporto terminų žodynas

  • понимание — supratimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas suvokti ir priimti informacijos esmę, prasmę (nebūtinai mokėti ją analizuoti). atitikmenys: angl. comprehension vok. Verständnis, n rus. понимание …   Sporto terminų žodynas

  • išmanymas — išmãnymas sm. (1) → išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”